Home / Faith Classics

 

                          CONFESSION FOR THE MONTH OF MAY, 2016

 

“And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows.” Ex. 3:7

 • I confess Jehovah, the God that answers prayers as my God.
 • I confess Jesus, the way, the truth and the life as my Lord and Saviour.
 • This month and every day of my life the LORD will hear my cry.
 • I am delivered from every taskmaster in the name of Jesus Christ.
 • Afflictions shall be far from me and terror removed away from my tent.
 • In this month of May I shall not labour in vain.

 

IJEWO FUN OSU KARUN ODUN 2016

“Oluwa si wi pe, Nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egipti, mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won; nitori ti mo mo ibanuje won.” Ex. 3:7

 

 • Mo jewo Jehovah, Olorun to dahun adura ni Olorun mi
 • Mo jewo Jesu, Oba, Otito ati Iye ni Oluwa ati Olugbala mi.
 • Osu yi ati ojo aye mi Oluwa yio gbo igbe mi.
 • A gba mi sile lowo awon akonisise mi ni Oruko Jesu Kristi
 • Inira yio jina si mi ikolu ni a o mu kuro ni ago mi.
 • Ninu osu karun yi ng ko ji sise lasan.
 • Mo di alabukun fun. Mo ri oju rere gba.     Amin ati Amin.  Aleluya.
 
Share this page
 
 

Featured Youtube Video

 

Word for Today
 

Announcement

 
 
 
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube